Fångstanmälan för jaktåret 2022 skall lämnas in av alla medlemmar och årskortsinnehavare senast den 8 januari 2023. Du kan skicka i din fångstlista genom att fylla i formuläret nedan eller så fyller du i fångstlistan som medföljde fakturan och infobrevet och lämnar in den till sekreteraren. Även om du inte jagat eller fått något byte skall man lämna in sin fångstlista. Alla som inte lämnat in fångstlistan i tid måste erlägga en extra avgift på 20€ i samband med inlösen av jaktkortet följande år. De medlemmar över 75 år som meddelat sekreteraren att de inte längre jagar behöver inte längre lämna in den årliga fångstanmälan.

Föreningen är skyldig att redovisa bytesstatistik, därför är det av stor vikt att medlemmarna och årskortsinnehavarna lämnar in sina fångstlistor inom utsatt tid!