Ansökan om årskort ansöks till styrelsen och beviljas av årsmötet. För erhållande av årskort bör personen erhålla minst 3/4 av de avgivna rösterna. Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten som finns under menyn ‘Ansökningar’.

Årskortsinnehavare skall på jakt åtföljas av föreningens medlem under det första året. Årskortsinnehavare har ej talan i föreningsmöten. För att kunna delta i älgjakten bör man vara medlem i föreningen. Årskortsinnehavare får delta i samjakt på hjort- och rådjur.

Fångstanmälan skall inlämnas årligen, oberoende om man jagat eller inte.

Avgifter 2024

  • Årskort 100 €
  • Oinlämnad fångstlista 20 €