Ansökan om medlemskap ansöks till styrelsen och beviljas av höst-/ årsmötet. För erhållande av medlemskap bör personen erhålla minst 3/4 av de avgivna rösterna. Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten som finns under menyn ‘Ansökningar’.

Rätt att ansöka om medlemskap har:

  • ägare av jaktbar mark och deras arvingar, som jaktbar mark räknas minst 5 ha
  • personer som är födda och fast bosatta i Sundom
  • inflyttade personer som varit fast bosatta i Sundom de 10 senaste åren

Det första året är man provmedlem och skall på jakt åtföljas av föreningens medlem.

Fångstanmälan skall inlämnas årligen, oberoende om man jagat eller inte.

Avgifter 2024

  • Medlem 40 € (medlem >75 år och hedersmedlemmar 12 €, om man vill vara medlem i Jägarförbundet annars 0 €)
  • Provmedlem 40 € + inskrivningsavgift 20 €
  • Oinlämnad fångstlista 20 €

Medlem som vägrar erlägga medlemsavgift, anses förverkat sitt medlemsskap, i enlighet med 4§ i föreningens stadgar.

Medlem som önskar utträda ur föreningen är skyldig att anmäla detta till styrelsen senast 31.12, annars fortsätter medlemskapet följande år.

Förutsättning för medlemskap är att man tillhör Malaxnejdens jaktvårdsförening om man bor på området. Om man inte tillhör eller flyttar till Malaxnejden så fortsätter provmedlemskapet ytterligare ett år. Efter detta måste man ansöka om årskort.