Ansökan om medlemskap ansöks till styrelsen och beviljas av årsmötet. För erhållande av medlemskap bör personen erhålla minst 3/4 av de avgivna rösterna. Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten som finns under menyn ‘Ansökningar’.

Rätt att ansöka om medlemskap har:

  • ägare av jaktbar mark och deras arvingar, som jaktbar mark räknas minst 5 ha
  • personer som är födda och fast bosatta i Sundom
  • inflyttade personer som varit fast bosatta i Sundom de 10 senaste åren

Det första året är man provmedlem och skall på jakt åtföljas av föreningens medlem.

Fångstanmälan skall göras årligen.

Avgifter 2020

  • Medlem 40 € (medlem >75 år och hedersmedlemmar 12 €, om man vill vara medlem i Jägarförbundet annars 0 €)
  • Provmedlem 40 € + inskrivningsavgift 20 €
  • Oinlämnad fångstlista 20 €

Medlem som vägrar erlägga medlemsavgift, anses förverkat sitt medlemsskap, i enlighet med 4§ i föreningens stadgar.

Medlem som önskar utträda ur föreningen är skyldig att anmäla detta till styrelsen senast 31.12, annars fortsätter medlemskapet följande år.