Klubbkvällar och tävlingar vid Tallmossens skjutbana

Sundom har bokat skjutbanan för klubbkväll;

Torsdag 13.6, Måndag 22.7 och Torsdag 29.8 kl. 18.00

Tävlingar 2024

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 12 juni kl 18.00.

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden ons. 3 juli kl 18.00.

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 31 juli kl  18.00

Skyttekomitén