Mera fullmakter för gåsjakt på oskördade åkrar

Endast för inloggade medlemmar /årskortsinnehavare.