Ny instruktion gällande skottpeng/tävling på skadefågel från 1.8 p.g.a fågelinfluensa

Endast för inloggade medlemmar /årskortsinnehavare.