Elektronisk repetitionsskolning före 31.7

Repetitionsutbildning skall utföras av examinator för skjutprov, examinator för jägarexamen eller jaktövervakare, som har giltigt uppdrag.

Den elektroniska repetitionsutbildningen måste utföras senast 31.7. När giltigt uppdrag upphörs (31.7), öppnas repetitionsutbildningen inte längre för personen och den personen måste delta i utbildningstillfälle som ordnas av Finlands viltcentral för att få ny utnämning.

De elektroniska repetitionsutbildningarna är menade för alla dem som för tillfället är utnämnda till examinatorer för skjutprov, jaktövervakare och examinatorer för jägarexamen. Offentliga förvaltningsuppgifters repetitionsutbildningar är öppna på nätet under adressen www.viltinfo.fi.

Gå till OFU-repetitionsutbildningen (Viltinfo)