Lämna in fångstanmälan senast lö 6.1.2024

Fångstanmälan för jaktåret 2023 skall lämnas in av alla medlemmar och årskortsinnehavare senast den 6 januari 2024.

Du kan skicka in din fångstlista elektroniskt genom att fylla fångstanmälan via hemsidan. Alternativt, använd pappersblanketten som följde med infobrevet och fakturan och lämna in den till sekreteraren.

Även om du inte jagat eller fått något byte skall du lämna in din fångstlista. Alla som inte lämnat in fångstlistan i tid måste erlägga en extra avgift på 20€ i samband med inlösen av jaktkortet följande år. De medlemmar över 75 år som meddelat sekreteraren att de inte längre jagar behöver inte längre lämna in den årliga fångstanmälan.

Föreningen är skyldig att redovisa bytesstatistik, därför är det av stor vikt att medlemmarna och årskortsinnehavarna lämnar in sina fångstlistor inom utsatt tid!